smithnjohn

โรคกระดูกคอเสื่อม Cervical Spondylosis


อัพเดท 25 สิงหาคม 2554 11:00 - อ่าน 22,039 - หมวดหมู่ โรค และการรักษาโรค

++ แชร์ผ่าน Social Network ให้เพื่อนได้ดูด้วยคลิก ++

คอของคนเราประกอบด้วย กระดูกคอต่อเรียงกัน 7 ชิ้น แต่ละชิ้นมีหมอนรอง กระดูกรองรับสลับกันอยู่ 
กระดูกคอ และหมอนรองกระดูก มีหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยในการเคลื่อนไหวคอในทิศทางต่างๆ เช่นก้ม เงย 
หันซ้าย-ขวา หรือเอียงคอไปมา เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้งานอย่างหนักของกระดูก คอ น้ำใน 
หมอนรอง กระดูก จะค่อยๆ แห้งลงทำให้หมอนรองกระดูกเหี่ยวแฟบ รองรับ การกระแทก ได้น้อยลง 
ร่างกาย จึงค่อยๆ สร้างหินปูนขึ้นมาบริเวณ ใกล้ๆ กับหมอนรองกระดูก เพื่อช่วยในการกระจายน้ำหนักใน
บริเวณ กระดูกคอ หินปูนที่เกิดขึ้นนี้ พบได้ใน ผู้สูงอายุเกือบทุกคนอันจะถือเป็นเรื่องปกติ ของชีวิต ในคนที่
เป็นมาก หินปูนจะไปกด เบียดระคายเคืองเส้นประสาทและ ไขสันหลัง บริเวณคอซึ่งจะทำให้เกิด อาการ
ผิดปกติขึ้น 


อาการและการตรวจพบ 
- อาการแรกเริ่มของกระดูกคอเสื่อมคือ อาการปวดซึ่งเกิดจากกระดูก ที่เสื่อม ไปกดเบียดระคายเคืองต่อ
   เส้นประสาท เส้นนั้น อาการปวดมักจะ ปวดร้าว จากบริเวณคอลงไปที่แขน มือ อาจตรวจพบอาการชาและ 
   อ่อนแรงลง ของกล้ามเนื้อในบริเวณแขนด้วยอาการ ปวดที่เกิดขึ้น มักจะเป็นมากเวลามีการ เคลื่อนไหว 
   หันคอ เอี้ยวคอ

- ในรายที่เป็นมากขึ้นอาจพบการกดเบียดไขสันหลังร่วมด้วย อาการที่ เกิดขึ้น ได้แก่ อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
   ขา การเดินผิดปกติไป การควบคุม อุจจาระ ปัสสาวะผิดปกติไป ท้องผูกมากขึ้น

- ในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มานาน จะมีการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อแขนได้มาก การเดินค่อยๆ แย่ลงจนกระทั่งเดินไม่ได้ 
   ซึ่งจะกลายเป็นคนพิการไปในที่สุด


การตรวจวินิจฉัย 
แพทย์สามารถวินิจฉัยได้จากอาการและการตรวจพบข้างต้น การตรวจ เอกซเรย์กระดูกคอท่าต่างๆ จะช่วยใน
การวินิจฉัยแยกโรคได้บ้าง เช่น โรคเนื้อ งอกบริเวณกระดูก หรือเส้นประสาทบริเวณคอ โรคกระดูกคอเคลื่อน 
เป็นต้น  การตรวจด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น จะทำให้วินิจฉัยโรค
กระดูกคอเสื่อมได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยบอกถึง ความรุนแรงของโรค จำนวนเส้นประสาทที่ถูกกดเบียด 
ความเสียหาย ของไขสัน หลัง เป็นต้น การตรวจพิเศษ ได้แก่ การฉีดสีเข้าโพรงไขสันหลัง แล้วเอกซเรย์ 
การตรวจคอมพิวเตอร์แม่เหล็ก เป็นต้น ล้วนแต่มีข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเป็น ดุลย์พินิจของแพทย์ผู้ตรวจรักษา 
เป็นรายๆ ไป


การรักษา 
ในเบื้องต้นจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยา เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ ร่วมกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
เช่น ไม่นอนหมอนสูงเกินไป และหลีก เลี่ยงงานหนัก การแบก-หาม การทำกายภาพบำบัด อาจช่วยบรรเทา
อาการ ได้บ้างในผู้ป่วยที่อาการยังไม่มาก ได้แก่ การดึงคอ ประคบร้อน การทำ Ultrasound การบีบนวด 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเต็มที่แล้ว แต่ยังคงมี อาการปวด ชา หรืออ่อนแรง ก็จะได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
ต่อไป การผ่าตัด เพื่อรักษากระดูกคอเสื่อม มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขการกดเบียดเส้นประสาท และ ไขสันหลัง 
อาจผ่าตัดเข้าทางด้านหน้า หรือด้านหลังของลำคอขึ้นกับความ รุนแรงของโรคเป็นรายๆ ไป


อาการปวดคอร้าวไปที่สะบักและไหล่ บางทีก็มีอาการปวดร้าวไปที่แขนเป็นโรคที่พบบ่อยมากในวัยกลางคน และในวัยสูงอายุซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการเสื่อมของกระดูกคอ

     โครงสร้างของกระดูกคอและหน้าที่
     กระดูกสันหลังส่วนคอนั้นประกอบด้วยกระดูกอ่อนคั้นอยู่ หมอนรองกระดูกเป็นกระดูกอ่อนชนิดพิเศษจะมีความยืดหยุ่นสามารถทำให้คอมีความ ยืดหดหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆกัน ดังนั้นกระดูกคอมีหน้าที่สำคัญที่ทำให้ศีรษะสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทาง ต่างๆกันตามที่เราต้องการ เช่น ก้มหรือเงยศีรษะ หันหน้าไปทางซ้ายหรือขวา หรือเอียงศีรษะไปทางซ้ายหรือขวา นอกจากนี้กระดูกคอยังทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักศีรษะไว้ตลอดเวลา ซึ่งน้ำหนักของศีรษะและคอรวมกันประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว ภายในกระดูกคอจะมีประสาทไขสันหลังอยู่ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ไปทำให้เกิดการ เคลื่อนไหวและรับความรู้สึกของแขนและขา

     อาการของกระดูกคอเสื่อม
      เมื่ออายุย่างเข้าวัยกลางคนคือ 30 ปีขึ้นไปหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นกระดูกอ่อนจะเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง เสื่อมตัวคือองค์ประกอบที่เป็นน้ำที่ทำให้เกิดการยืดหยุ่นในตัวของหมอน รองกระดูกคอจะลดลงไปทำให้คุณสมบัติในการยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกเสียไป ทำให้กระดูกคอปล้องที่หมอนรองกระดูกมีการเคลื่อนไหวไปในลักษณะที่ไม่ราบ เรียบเป็นปกติ ถ้าเราไม่ระมัดระวังปล่อยให้กระดูกคอเคลื่อนไหวมากเกินขอบเขตก็จะทำให้เกิด การชำรุดของหมอนรองกระดูกคอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผลทำให้ข้อต่อของกระดูกคอปล้องนั้นๆเสียไป

     อาการเริ่มต้นของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมคือจะมีอาการปวดคอและ คอแข็งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ตกหมอน” บางทีก็มีอาการปวดตื้อๆ ลึกๆ ที่บริเวณสะบัก ที่ชาวบ้านเรียกว่า “สะบักจม” อาการทั้งสองอย่างนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าหมอนรองกระดูกคอเริ่มมีอาการเสื่อม ตัวแล้ว ถ้าการเสื่อมตัวของหมอนรองกระดูกคอมากขึ้นก็จะมีการทรุดตัวของหมอนรองกระดูก คอมากขึ้น ทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกคอแคบลง และมีกระดูกงอกตามขอบของข้อต่อกระดูกคอ ที่เรียกว่า “กระดูกงอก” หรือ “หินปูนเกาะ” มีผลทำให้เกิดการตีบแคบของช่องประสาทที่ผ่านลงไป เมื่อตีบแคบถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดการกดทับเส้นประสาท และประสาทไขสันหลัง ถ้าเป็นการกดทับเส้นประสาทก็จะทำให้เกิดการปวดร้าวลงไปตามแขนจนถึงนิ้วมือ ถ้ากดมากๆ จะทำให้เกิดอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ถ้ามีการกดประสาทไขสันหลังก็จะทำให้เกิดอาการเกร็ง

      แนวทางการรักษา
     ในระยะเริ่มต้นของหมอนรองกระดูกเสื่อมให้การรักษาทางยา และกายภาพบำบัด คือหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของกระดูกคอมากเกินไป อาจจะต้องให้นอนพักหรือมีการถ่วงดึงคอ ให้ยาลดการอักเสบและแก้ปวด บริหารกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงเพื่อช่วยแบกรับน้ำหนักศีรษะไม่ให้ผ่านกระดูก คอมากเกินไป อาจจะให้ใส่เครื่องพยุงคอ (Cervical collar) เพื่อช่วยเตือนให้คออยู่ในลักษณะปกติ

     ลักษณะการนอน ควรใช้หมอนนิ่มๆมีส่วนรองรับกระดูกคอให้อยู่ในลักษณะปกติ หมอนจะต้องไม่สูงเกินไป ถ้าไม่หนุนหมอนเลยก็ไม่ได้ เพราะไม่มีส่วนรองรับคอ (กระดูกคอปกติจะต้องโค้งไปทางด้านหน้าเล็กน้อย) เมื่อกระดูกคอมีการเสื่อมตัวมากแล้วและมีการกดทับเส้นประสาท หรือประสาทไขสันหลังแล้ว การรักษาทางยา และกายภาพบำบัดจะไม่ได้ผล จะต้องให้การรักษาโดยวิธีผ่าตัด

     การผ่าตัด
     การผ่าตัดที่ได้ผลดีแน่นอน คือการผ่าตัดเชื่อมกระดูกคอปล้องที่เสื่อม โดยเอาหมอนรองกระดูกที่เสื่อม พร้อมกับกระดูกงอกที่ขอบๆของข้อต่อออก แล้วทำให้ช่องประสาทกว้างขึ้น โดยเอากระดูกเชิงกรานไปใส่แทนหมอนรองกระดูกที่ถูกขูดออกไป

     ถ้ากระดูกคอมีการเสื่อมตัวหลายๆปล้อง และมีกระดูกงอกมายึดเชื่อมกันเองแล้ว แต่มีการตีบแคบของช่องประสาทมาก ก็ทำผ่าตัดไปขยายช่องประสาท ไขสันหลังให้กว้างออกไป (Laminoplasty)

     ปัจจุบันมีการผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกเทียม (disc prosthesis) มาใส่แทนหมอนรองกระดูกคอที่เสื่อมไปแล้ว ซึ่งการใช้หมอนรองกระดูกเทียมมีขอบเขตจำกัดมาก และผลยังไม่เป็นที่ยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่และที่สำคัญคืออาจจะเกิดภาวะแทรก ซ้อนที่รุนแรงมากจนถึงกับเป็นอัมพาตไปได้

     การปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้กระดูกคอเสื่อมเร็วเกินไป
     กระดูกคอก็เหมื่อนอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย จะต้องมีการเสื่อมตัวไปตามอายุ แต่มีข้อแนะนำเพื่อชะลอการเสื่อมตัวของกระดูกคอหรือไม่ให้เสื่อมตัวเร็วเกิน ไป ได้แก่
1. หลีกเลี่ยงการบิดหมุนคอหรือสะบัดคอบ่อยๆ
2. การนั่งทำงาน นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งเขียนหนังสือควรให้คออยู่ในลักษณะตรงปกติอย่าก้มคอมากเกินไป
3. การนอนควรใช้หมอนหนุนศีรษะโดยมีส่วนรองรับใต้คอให้กระดูกคออยู่ในลักษณะปกติ
4. บริหารกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงสม่ำเสมอ
5. หลีกเลี่ยงการทำงานโดยแหงนคอเป็นเวลานานๆบ่อยๆ
6. หลีกเลี่ยงการรักษาโดยวิธีการดัดคอหรือบิดหมุนคอ

ด้วยความปรารถหนาดีจาก... “ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี”


ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ : emo1 emo2 emo3 emo4 emo5 emo6 emo7 emo8 emo9 emo10 emo11 emo12 emo13 emo14 emo15
emo16 emo17 emo18 emo19 emo20 emo21 emo22 emo23 emo24 emo25 emo26 emo27 emo28 emo29 emo30 emo31


- หากต้องการใส่รูปคลิกซ้ายที่รูปภาพได้เลย :)
- ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter จะทำให้ข้อความไม่ยาวจนเกินไป :)
บวกกันให้ด้วยนะ :
Security Code
 

คอมเม้นท์ทั้งหมด 9 คอมเม้นท์
tOddy ความเห็นที่ : 9 โพสต์เมื่อ : 08/06/2556 11:28  IP Address : 101.109.78xx
 
Photo

ขอฝากวิธีการรักษาข้อเสื่อมด้วย สเต็มเซลล์ ไว้อีก 1 วิธีนะครับ

โรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์โรคข้อเสื่อมต่างๆ สเตมเซลล์สามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นองค์ประกอบของกระดูกใหม่ได้ ซึ่งการรักษาด้วย สเตมเซลล์ ผู้ป่วยมีการตอบสนองดีมาก เปรียบเสมือนได้หัวเข่าใหม่กลับไป

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 083-601-2716 (tOddy)

หรือติดตามต่อได้ที่

http://integrativemedicalcenter.lnwshop.com

Khun Pla ความเห็นที่ : 8 โพสต์เมื่อ : 06/05/2555 23:59  IP Address : 110.49.232xx
 
Photoวิธี ที่ทำให้ไม่จน , อยากมีตังค์ทำไงดี!!!


เอามาเล่าให้ฟังด้วยนะค่ะ^^ พลอยค่ะ


สำหรับคนที่ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่พอใช้ ก่อนหน้านี้ตัวพลอยเองเป็นคนนึงที่ใช้ตังเก่งมากๆๆเลยแระก็เที่ยวเก่งด้วย เที่ยวทุกวันเลยตามประสาวัยรุ่นเพื่อนชวนไปไหนอ่าไป แบบปฎิเสธไม่ได้555+จนมีวันนึงค่ะพลอยเองอยากหาอะไรทำเพิ่มเพราะคิดว่า รายจ่ายที่ตัวเองจ่ายไปไม่พอกับรายรับที่ได้เลยพลอยเลยหางานใน Web แระได้เจอข้อความ ข้อความนึง ที่เค้าบอกว่ารายได้เสริมก็เลยกรอกข้อมูลเข้าไปผ่านไป1วันมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรมาหาให้รายละเอียดในการทำงาน ตื่นเต้นค่ะ^^ผ่านมา2เดือนกับอีก10วันนิดๆๆ
พลอยมีรายได้ เพิ่มให้กับตัวเอง ถึงกับ อาทิตย์ละ5,000กว่า รายได้ที่คิดให้ คิดให้เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกวันพฤหัสบดีเท่ากับว่าตอนนี้พลอยมีรายได้เพิ่มจากเมื่อก่อน 20,000 กว่านี่คือสิ่งที่ทำให้พลอยทำงานกะที่นี้
แบบโอนเงินให้ทุกอาทิตย์ค่ะ ตอนนี้ไม่เครียดแร้วค่ะ เงินพอใช้ แถมให้ครอบครัวได้อีกตื่นเต้นที่สุดของที่สุดเลยค่ะ มาบอกต่อเพื่อนๆ เชื่อว่า เงิน คือสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้

สนใจดูรายละเอียดที่
pinBB:23BF3337
>>>>> http://www.slendsure.com/users/012603 <<<<<.
>>>> http://www.slendsure.com/users/012603 <<<<<.
>>>> www.thefirst-power-system.com <<<<
>>>> www.thefirst-power-system.com <<<<<

hicargo ความเห็นที่ : 7 โพสต์เมื่อ : 25/04/2555 14:37  IP Address : 125.27.217xx
 
Photo

2 สิ่งนี้อาจจช่วยให้อาการของคุณดีขึ้นได้ ถ้ารับประทานควบคู่กัน คือ
Herbal Wave กับ Grape Seed Oil
ที่ >> http://hicargo.blogspot.com/

hicargo ความเห็นที่ : 6 โพสต์เมื่อ : 25/04/2555 14:37  IP Address : 125.27.217xx
 
Photo

2 สิ่งนี้อาจจช่วยให้อาการของคุณดีขึ้นได้ ถ้ารับประทานควบคู่กัน คือ
Herbal Wave กับ Grape Seed Oil

BB ความเห็นที่ : 5 โพสต์เมื่อ : 01/11/2554 02:22  IP Address : 192.168.1xx
 
Photo

แต่กอนน่ะค่ะ...เราเคยโดนเพื่อนๆล้อว่า หมู,ช้างน้ำ,ตุ่ม,ตุ้ยนุ้ย อะไรต่างๆนาๆ จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกนะ ก็เพื่อนกันอย่างว่า... แต่ก็แอบน้อยใจเป็นครั้งคราบ้าง เราก็พยายามจะลดน้ำหนักอยู่น่ะ ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหาร ออกกำลังกายต่างๆ ก็ไม่ลดเท่าไหร่(เราเป็นคนลดยาก) แต่ไม่กินยาลดน้ำหนักนะ เพราะเคยกินแล้วใจสั่น มึนหัวมาก และเคยเห็นเพื่อนๆกินแล้วเป็นลม บางคนก็ลดได้แล้วก็กลับมาอ้วนกว่าเดิมก็มี(มันโยโย่) วันหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดน่ะ ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อนที่เคยเรียนมัธยมด้วยกัน ชวนไปดูหนังเดอะมอล์บางกะปิ (วันพุธหนังถูก60บาท อิอิ..) ซึ่งไม่ได้เจอกันเกือบ2เดือนแล้ว ไปเจอเข้าตกใจเลย เมื่อสองเดือนที่แล้วยังหุ่นพอๆกัน แต่เจออีกทีที่หน้าโรงหนัง จำแทบไม่ได้ ก็เลยถามเพื่อนว่าไปทำอะไรมาถึงผอมลงได้ขนาดนี้ สวยขึ้นขนาดนี้ เพื่อนก็เลยแนะนำให้ใช้ อาหารเสริมลดน้ำหนัก เพื่อนบอกว่าใช้ง่าย ใช้ดีมาก ไม่ต้องไปออกกำลังกายให้เหนื่อย ไม่ต้องอดอาหาร แค่กินก่อนที่เราจะกินข้าวแค่นั้ันเอง ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว เราก็เลยตัดสินใจทันทีเลย(เชื่อเพื่อนคบกันมา12ปี) เราก็เลยให้เพื่อนโทรสั่งผลิตภัณฑ์ให้ เราก็ใช้ไปเรื่อยๆ..เดือนกว่าๆ ปรากฎว่า จากน้ำหนัก 72 ลดเหลือ 64 เพื่อนๆ ไม่กล้าล้ออีกเลย 555+ ที่สำคัญหลังจากกินอาหารเสริมมีหนุ่มๆมาขอเบอร์ด้วยหละ อิอิ... เพื่อนๆคนไหนที่ เจอปัญหาคล้ายๆกัน เราแนะนำน่ะใช้ดีจริงๆ เราลองมาแล้ว ลองเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ในเว็บได้น่ะ คนขายเค้าชื่อโบ๊ต เค้าดูแลลูกค้าดีมากๆ ปัจจุบันเราก็ใช้อยู่น่ะ อยากลดอีกสัก 2-3โล เมื่อวานเราก็โทรสั่งของกับเค้า วันนี้ของถึงแล้ว เพิ่งกินไปเมื่อสักครู่นี่เอง...อิอิ ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลการลดน้ำหนักอย่างละเอียด กรอกข้อมูลขอคำปรึกษาก่อนได้ เดี๋ยวเค้าจะโทรมาหาเอง หรือถ้าใจร้อนหน่อยก็โทรไปคุยกับเค้าได้เลย 555 เราเอาลิ้งเว็บเค้ามาให้จร้า ก็อปไปดูได้เลย http://hoondee4u.igetweb.com/ ขอให้โชคดีนะค่ะ บายๆๆๆๆ...

โบ ความเห็นที่ : 4 โพสต์เมื่อ : 14/10/2554 13:28  IP Address : 223.205.220xx
 
Photo

มีผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนไปรักษาแล้วหาย จากที่เดินขาโก่งมา 8 ปี รักษาเกือบ 3ชั่วโมง คุณป้าบัวเรียว ก็เดินตัวตรงได้ หายเป็นปกติ ใครที่ป่วยอยู่ทุกโรคกรรมเชิญโทรไปรับคำปรึกษาได้ที่เบอร์0817353619ที่นี่ท่านรักษาได้จริงฯ

โบ ความเห็นที่ : 3 โพสต์เมื่อ : 14/10/2554 13:22  IP Address : 223.205.220xx
 
Photo

เจ็บต้นคอ ปวดศรีษะ ปวดฟัน แน่นหน้าอก ปวดแขน ชาตามมือ ตามเท้า ปวดท้อง
โทรไปปรึกษาเบอร์0817353619 ไปรักษา อาการปวดหัวเข่ามา หายแล้วมาบอกบุญต่อ

hog3see ความเห็นที่ : 2 โพสต์เมื่อ : 14/09/2554 18:47  IP Address : 125.27.221xx
 
Photo

ขอบคุณครับสำหรับขอมูลดีๆและมีประโยชน์เช่นนี้

แอปเปิ้ล ความเห็นที่ : 1 โพสต์เมื่อ : 08/09/2554 15:40  IP Address : 202.28.182xx
 
Photo

งามแต้ๆๆ

ค้นหาข้อมูลสุขภาพ


หมวดหมู่
โพสต์ล่าสุด
เรื่องสุขภาพที่ต้องระวัง สำหรับผู้ที่สวมใส่ชุดสีดำในช่วงแดดร้อนจัด (ดู: 3,383)
เตรียมสุขภาพให้พร้อม ก่อนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ (ดู: 2,503)
เจลลี่พระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก อีกหนึ่งโครงการของพ่อหลวง ร.9 (ดู: 2,666)
สมุนไพรรักษาสิว สูตรลับหน้าใส (ดู: 2,504)
ประโยชน์ของเห็ด 7 ชนิด อาหารเพื่อสุขภาพ (ดู: 2,656)
ผักเบี้ยใหญ่ สรรพคุณผักพื้นบ้านของไทย (ดู: 2,375)
สรรพคุณของ ผักชี ดียังไง ทำไมคนญี่ปุ่นถึงฮิตกินผักชี (ดู: 2,313)
ผัก 5 ชนิดที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง (ดู: 2,833)
10 อาหารที่คนมักเขี่ยทิ้ง แต่มีประโยชน์มากมาย (ดู: 2,746)
กินอาหารตามธาตุ ปรับสมดุลร่างกาย (ดู: 2,684)
หลีกเลี่ยง 6 อาหารตัวการทำหน้าแก่ (ดู: 2,654)
มะม่วงหิมพานต์ชะลอวัย ต้านแก่ ป้องกันมะเร็ง (ดู: 2,629)
ผลไม้ 8 ชนิดช่วยต้านมะเร็งเต้านม (ดู: 2,303)
สุดยอดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง รักษาอาการท้องผูก (ดู: 3,855)
สรรพคุณถั่งเช่าแก้นกเขาไม่ขันพร้อมต้านมะเร็ง (ดู: 3,464)
สัญญาณว่าร่างกายขาดธาตุเหล็ก (ดู: 3,642)
อาหารลดน้ำหนัก อาหารที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง (ดู: 3,299)
ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตกินได้ ปลอดภัย (ดู: 3,018)
จิ๋มล็อกเกิดจากอะไร (ดู: 3,448)
เตือนภัยใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเสี่ยง Toxic shock syndrome อาจถึงตาย ! (ดู: 3,318)
อาการชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเกิดจากอะไร (ดู: 3,736)
เทคนิคกินอาหารคลีน (ดู: 3,661)
บัวหิมะ สรรพคุณรักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำหนักก็ดี (ดู: 3,611)
สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพจากทั่วโลก (ดู: 3,713)
อาหารอุดมไขมันดีเพื่อคนอยากผอม อาหารลดน้ำหนัก (ดู: 3,444)
อาหารโปรตีนสูงที่ควรทานช่วงลดน้ำหนัก (ดู: 3,667)
ซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสุขภาพ มาแรงปี 2015 (ดู: 3,481)
กินอะไรดีในช่วงมีประจำเดือน (ดู: 3,418)
สุดยอดอาหาร ช่วยลดน้ำตาลในเลือด (ดู: 3,362)
เคล็ดลับการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเพื่อสุขภาพ (ดู: 3,492)
www.HealthMee.com เว็บไซต์รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 HealthMee.com Copy Right 2011 เข้าสู่ระบบ
favoritesตั้งเป็นหน้าที่ชอบ (My Favorits)

เพิ่มลงในหน้าแรกตั้งเป็นหน้าแรก (My Homepage)